Search

Active Listening

Active Listening บ่งบอกความเป็นมืออาชีพ


รู้ไหม ทักษะชีวิตในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่ ฟัง พูด อ่าน เขียน แล้วนะ

แต่ยังมี ‘ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ’ หรือ ‘Active Listening Skills’ อีกด้วย

.

‘ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ’ หรือ ‘Active Listening Skills’ หมายถึง ความสามารถในการให้

ความสนใจและฟังอย่างจดจ่อต่อคำพูด และภาษากาย หรือสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูดออกมา เพื่อ

ทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื􀋟อความหมาย

.

โดยทักษะนี่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการนำมาปรับใช้กับการทำงาน


มื􀋟อเราจดจ่อกับสิ่งที่กำลังฟัง สิ่งที่เราจะตอบโต้ และมีความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ ถึงแม้อาจจะ

เห็นไม่ตรงกัน แต่ก็ช่วยสร้างความเข้าอกเข้าใจกันได้อย่างมืออาชีพ โดยปราศจากอารมณ์ส่วน

ตัวเข้ามาตัดสิน

.

ซึ่งทักษะการฟังอย่างตั้งใจนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญพอ ๆ กับทักษะการพูด และการตั้งคำถาม

รวมไปถึงการสื่อสารในคนหมู่มากด้วยเช่นกัน

.

คุณกำลังเป็นคนที่ประสบปัญหา และต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี􀋢หรือไม่ ?

ด้วยคอร์ส Assertive Communications Program จาก People Plus สามารถเป็นโค้ชคน

สำคัญให้กับคุณได้

.

อย่าปล่อยให้ปัญหาไม่กล้าสื่อสาร กลายมาเป็นอุปสรรคในชีวิต

ปรึกษาเรา People Plus ตัวช่วยที่จะทำให้คุณกล้าสื่อสารมากขึ้นInbox : http://m.me/peopleplus.co

15 views0 comments